Aktuelnosti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Novi pravilnik o sticanju pomorskih zvanja i ovlašćenja RCG, izašao u Službenom listu RCG br 55/2013 . Možete ga naći ovdje

Fajl možete naći ovdje

Ovdje mozete skinuti fajl 

Udruženje pomoraca CG nezadovoljno Pravilnikom o sticanju zvanja pomoraca

Povodom odgovora Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore na pitanja Skala radija od 21. 10. 2013. godine u vezi sa mogućim skidanjem naše zemlje sa bijele liste, dopisom nam se obratilo Udruženje pomoraca Crne Gore koje u cjelosti prenosimo.

Od jula mjeseca Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore (u daljem tekstu MSP) nam nije odgovorilo na skoro nijedan mail i postavljena pitanja, sugestije i pohvale vezane za donošenje novog Pravilnika.
Kao pomorci zainteresovani za donošenje novog Pravilnika o sticanju zvanja pomoraca, iznenađeni smo izjavom MSP vašem radiju. Nevjerovatno i neistinito je kada iz MSP-a kažu da je bila velika nezainteresovanost povodom izrade novog Pravilnika o sticanju zvanja pomoraca, tj učestvovanju u davanja prijedloga i sugestija na nacrt novog Pravilnika. Upravo suprotno je pokazao okrugli sto koji je organizovalo MSP, koji je održan u prostorijama Privredne komore Crne Gore 6. septembra ove godine. Rasprava je trajala preko 5 sati, a zainteresovani su popunili salu do posljednjeg mjesta. Tom prilikom se posebno istako fakultetski lobi, koji je svoj monopol branio svim sredstvima, pa je čak pokazao spremnost da se i fizicki obračuna sa neistomišljenicima iz Srednje pomorske skole Kotor kao i optužbama  na račun predstavnika Ministarstva prosvete za neka falsifikovanja. O čemu se radi, nije nam poznato.
Drugi dio predstavnika Fakulteta za pomorstvo,  koji je učestvovao na okruglom stolu je javno priznao da je Centar za obuku pomoraca pri FZP Kotor uzeo novac od pomoraca za potpuni broj časova kursa 7.01 i 7.02, a nije ih održao (u novim pravilnikom se trazi da se ponovi taj broj časova). Mi bi voljeli da neko iz MSP preduzme nešto povodom tih izjava. Nije nam jasno kako iz MSP imaju hrabrosti da uopšte spomenu Jugooceaniju i Prekookeansku plovidbu koju su potopili a njihove pomorce ostavili da se snalaze ko kako može i uz to se još uveliko pripremaju kako da ih oporezuju a o pomorcima koji se nijesu snašli nakon propasti Jugooceanije i Prekookeanske nevode računa.
Zanimljivo je kada MSP upoređuje zakonodavstvo sa Hrvatskom zbog čega  nekaže da je već od 2010. Hrvatska svojim  Pravilnikom o sticanju zvanja pomoraca dozvolila da se do najvećih zvanja moze doći i putem obrazovanja (fakultet) i putem obuke(kursevi) a do  2010. je imala model (ubrzana viša pomorska škola koja je trajala 5-6 mjeseci) po kojem su njihovi pomorci mogli doći do najvećih zvanja kao što su zapovjednik i upravitelj stroja. MSP izgleda jos nije shvatilo da naši pomorci nijesu kvalitetni zato sto su zavrsili FZP, o čemu svjedoči veliki broj  pomoraca koji je i bez diplome FZP dobio unapređenja u zapovjednike i upravitelje stroja od kompanija za koje plove. Na žalost,  našim pomorcima je upravo drzavni aparat godinama unazad jedina kocnica i prepreka, jer im se bez diplome FZP ne izdaju sertifikati zapovjednika i upravitelja. Tačnost naših navoda a i pravo stanje u našem sistemu pomorstva će najbolje pokazati audio snimak okruglog stola koji ima  MSP. Udruženje pomoraca Crne Gore želi da snimak bude javno objavljen.

U MSP, u sektoru pomorskog saobraćaja u julu ove godine nam je objašnjeno da je glavni krivac za kašnjenje novog pravilnika i glavna kočnica da se do sticanja najvećih zvanja zapovjednik i upravitelj stroja moze doci i putem obuke, kriv veliki pritisak univerzitetskog lobiJa sa FZP Kotor na MSP koji  je čak jači od samog MSP. To je u telefonskom  razgovoru iz ovog sektora MSP-a potvrdjeno jednom od zainteresovanih pomoraca. Pomorci na žalost to odavno znaju, a podvrda je stigla i iz samog Ministarstva.

Početkom avgusta na sajtu MSP je izašao nacrt novog Pravilnika o sticanju zvanja pomoraca sa kojim smo se odmah složili i bili začuđeno zadovoljni jer je MSP i pored velikog pritiska FZP lobija i ogromnim zakašnjenjem za svima u regionu, Evropi i svijetu u Pravilnik ubacilo alternativu obuke i za najveća zvanja zapovjednik i upravitelj stroja. Međutim, u prikrivenim i izmišljenim prilozima u nacrtu novog pravilnika pojavljuju se prilozi C1, C15, D1, D22  koji kažu da pomorci koji  već imaju diplomu kursa 7.01 i 7.02 moraju ići na ponovnu obuku za istu diplomu i ponovno ispitivanje vec položenog. Na naše pozive i postavljena pitanja MSP vezano za priloge c i d nam je odgovoreno da je MSP “češljalo” diplomu kursa i da su pronašli da u njoj hvali određeni broj časova 150 u kursu 7.01 i 366 u kursu 7.02. Međutim, nama je tada postalo još  jasnije da je MSP počelo da “češlja” džepove pomoraca i da nama ne hvale časovi nego njima euri koje će da dijele sa veoma jakim profesorskim lobijem koji novim Pravilnikom ostaje bez nekoliko monopola(a taj gubitak moraju platiti pomorci) i veoma je nervozan i nesiguran kako će se snaći na fer trzistu.

Možda i možemo da shvatimo da je diploma kursa 7.01 i 7.02 nepotpuna, ali tek kad MSP provjeri ko je kriv za izdavanje “okrnjenih “diploma i njih sankcioniše. Da naglasimo da MSP nikada do sada nije kontrolisalo rad nijednog trening centra niti diplome koje izdaju Centri za obuku pomoraca.

Pokušali smo više puta da MSP-u objasnimo da smo u Centru za obuku pomoraca pri FZP, prije početka kursa 7.01 i 7.02  bili informisani od kordinatora obuke kursa da  Centar ima licencu od  IMO-a za kurs i da je sve po standardima IMO-a. Takodje nam je rečeno da će biti skraćeno trajanje kursa sa 6 mjeseci (samo jutarnjeg predavanja)  na 3,5 (cjelodnevnog predavanja i subotom) a i da smo mi vec u srednjoj školi prošli dobar dio fonda časova koji su zastupljeni u kursevima 7.01 i 7.02  i da je to sve nama u korist jer ćemo se prije vratiti na brod. Takođe je rečeno da za sve to imaju dozvolu IMO-a koja je i bila u kontroli Centra. Pokazana nam je i diploma koju ćemo dobiti na kraju kursa i koju smo dobili na kraju ali i rečeno da poslije provjere znanja u Luckoj kapetaniji i dobijenih sertifikata prvog oficira palube i drugog oficira mašine i nakon potrebne navigacije nećemo dobiti certifikate zapovjednika i upravitelja stroja jer to tadašnji pravilnik 67/99 u svojim članovima 15 i 23 ne dozvoljava.Od tada čekamo da se ti članovi promijene.

Naravno, odmah smo mailom poslali prigovore na famozne priloge pravilnika c i d ,ali odgovore nismo dobili.

Za 6. septembar je bio zakazan okrugli sto povodom novog Pravilnika o sticanju zvanja pomoraca na kome smo i mi pomorci prisustvovali i učestvovali u raspravi. Naše viđenje cjelokupnog stanja u crnogorskom  pomorstvu i zaključke sa dešavanja na okruglom stolu vam saljemo u attachmentu. Attachment je pravovremeno, tj. prije 10 septembra poslat pomorcima, MSP, Vladi CG, Udruzenju kapetana CG, Sindikatu pomorcima CG  a kasnije i novinarima. (od MSP jos nismo dobili nikakav odgovor).

MSP je bilo u obavezi da u zakonskom roku svim učesnicima dostavi zaključke sa okruglog stola, što nije uradilo, ali je za to na svom sajtu izašlo sa obavještenjem da se na okruglom stolu najviše raspravljalo da li do najvećih zvanja doći obrazovanjem ili obukom, što nije istina. Vecina učesnika je imala stav da treba dozvoliti da pomorci do najvećih zvanja mogu doci i putem obrazovanja (fakulteta) i putem obuke (kurseva).

Od tada telefoni MSP-a su nijemi ili se javljaju pripravnici a na naše mailove  neodgovaraju.

Našom aktivnoscu smo dosli do konačnog izgleda Pravilnika koji je radna grupa predala na usklađivanje.

Posto ste vi iz prve dobili odgovore na postavljena pitanja MSP, a nama ne odgovaraju ni na jedan mail, pokusacemo preko vas a i drugih sredstava informisanja  da dođemo do barem neka od njih.

1. Zasto smo mi zadnja država u regionu i Evropi u kojoj je još na snazi pravilnik po kojem je za sticanje zvanja zapovjednik i upravitelj stroja potrebna viša skola ili fakultetŠ

2. Zasto MSP toliko kasni sa donosenjem novog Pravilnika o sticanju zvanja pomoraca a uvidom u konačni izgled Pravilnika vidi se da je naš novi Pravilnik samo prepisani hrvatski iz 2010. sa dodatkom famoznih priloga c i d?

3. Ko sprecava MSP da izdaje dokumenta pomorcima samo na rok do 31. 12. 2016?

4. Zasto MSP izdaje dokumenta pomorcima samo do kraja 2016. a naplacuje punu cijenu, tj. kao da je dokument izdat na 5 godina kako je predviđeno važećim pravilnikom. Kako će to biti regulisano, tj. refundirano pomorcima?

5. Ko je iz MSP kontrolisao rad trening centara do sada? Kako znamo da nije niko sem EMSA (samo Centar za obuku pomoraca pri FZP). Da li je taj zapisnik tajna i zasto ga FZP nikome ne da na uvid? Po našim saznanjima EMSA je našla velike zamjerke na rad Fakulteta a ne u radu Trening centra, što potvrdjuje da su naše diplome validne i potpune. Da li je MSP imalo taj izvjestaj na uvid i kad će biti objavljen?

6. Ko je i zasto iz MSP iz diplome kursa 7.01 i 7.02  od 2010 godine izbacio riječi zapovjednik, odnosno upravitelj stroja i zašto?

7. Pošto se diplome kurseva  Trening centra Kotor 7.01 i 7.02 izdate do 2010. razlikuju od diploma izdatih nakon 2010. (izbačeno master i ch eng) interesuje nas koja je bila razlika u obuci.

8. Po kojem programu i kojim brojem časova je rađena obuka 7.01 i 7.02 u Trening centru Kotor pri FZP od 2010. Da li je to tajna, da li je to namjerno skriveno od IMO-a i da li je namjerno ostavljen prostor za manipulaciju brojem časova što se potvrdjuje upravo pri donošenju novog Pravilnika a ne zna se fond časova u važecem Pravilniku. Podsjećam vas da u važecem Pravilniku o sticanju zvanja pomoraca u prilozima D1 i D10 nije naglašen program obuke niti broj časova.

9. Posto su pomorci sa završenim kursem 7.01 i 7.02 polagali istog dana pred istom komisijom i ispitivani istim pitanjima i istim kriterijumom ipit za prvog palube, tj. drugog makine kao i kandidati sa diplomom FZP, zašto su nacrtom Pravilnika ubačeni prilozi C1 i C15 koji predlažu ponovo ispitivanje pomoraca sa diplomom kursa 7.01 i 7.02.

10. Na okruglom stolu, na naše pitanje prisutnima, koji su ujedno i potpisnici diploma kursa 7.01 i 7.02 da li je kurs potpuno u skladu sa IMO-om i da li je u njemu zastupljen potpuni broj časova koji predviđa IMO, dobili smo potvrdan odgovor DA (da je zastupljen potreban broj časova i sve u skladu sa IMO). Međutim, drzava, tj. MSP, koje je i dalje pod velikim uticajem univerzitetskog lobija sa FZP nepovlači famozne priloge d jer od njega treba da prihoduje oko 3 miliona eura, tj. da ih podijeli sa pomenutim lobijem.

11. Da li je Sindikat pomoraca pozvan da učestvovao u izradi novog Pravilnika. Ako jeste, u kojem je dijelu učestvovao, a ako nije zašto nije i ko je štitio interese pomoraca u donošenju ovako važnog pravilnika?

12. Da li je Sindikat dao ijedan prigovor na nacrt novog pravilnika?

S postovanjem
Udruženje pomoraca CG

Pomorci:

Davor Milošević

Mihailo Poček

 

 

Izvor : Skala Radio

Ministarstvo pomorstva i saobraćaja CG smatra da nećemo biti skinuti sa bijele liste

brod "Kotor" Crnogorske plovidbe

Ministarstvo pomorstva i saobraćaja Crne Gore bilo je u obavezi da do 1. januara ove godine Međunarodnoj pomorskoj organizaciji IMO dostavi izvještaj što je urađeno na primjeni “Manile 2010”.

Da li to otvara ozbiljnu mogućnost da se naša zemlja nađe na crnoj listi, što bi za naše pomorce imalo dalekosežne posljedice, kako smatraju u Udruženju pomorskih kapetana Crne Gore iz Kotora, jedno je od najvažnijih pitanja koja smo postavili Ministarstvu.

Dakle, zašto ništa nije urađeno da se ispune najnoviji međunarodni standardi kada je u pitanju obuka, sertifikacija pomoraca i njihovog obavljanja staža na brodu, zbog čega nam prijeti opasnost da nas Međunarodna pomorska organizacija IMO već krajem godine stavi na takozvanu crnu listu.

Od Ministarstva pomorstva i saobraćaja smo dobili odgovore koje, zajedno sa pitanjima integralno prenosimo.

Skala: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je bilo u obavezi da do 1. janura ove godine IMO-u dostavi izvještaj što je urađeno na primjeni “Manile 2010”. Zašto to nije urađeno?

Ministarstvo: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je preko Ministarstva vanjskih poslova početkom godine obavijestilo Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO) o aktivnostima koje preduzima na primjeni STCW Konvencije iz Manile.

Skala: Da li je Ministarstvo svjesno da je zbog takvog odnosa vrlo moguće da Međunarodna pomorska organizacija IMO može već krajem godine našu zemlju da stavi na takozvanu crnu listu, što bi imalo dalekosežne posljedice za naše pomorce. Što će Ministarstvo uraditi da spriječi takav moguć scenario?

Ministarstvo: Imajući u vidu to da je Ministarstvo obavijestilo IMO o aktivnostima koje se preduzimaju na transponovanju STCW Konvencije iz Manile u pravni okvir, smatramo da smo preduzeli sve aktivnosti kako Crna Gora ne bi bila skinuta sa bijele liste.

Skala: Zbog čega kod nas još nije usvojen novi pravilnik o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca, koji su druge države već usvojile nakon donošenja Manila amandmana STCW konvencije, čiji su standardi već u nacionalnim sistemima obuke pomoraca trebali da počnu da se primjenjuju od 1. jula ove godine.

Ministarstvo: Tačno je da Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nije donijelo novi Pravilnik, ali po našim saznanjima ni naši susjedi Hrvatska i Slovenija takođe nijesu usvojili pravni akt koji je usaglašen sa Manila amandmanima STCW Konvencije. Ministarstvo je započelo izradu tog Pravilnika već početkom 2012. godine, no zbog obima materije koja se obrađuje, i oprečnih mišljenja oko pravnog osnova za donošenje tog Pravilnika, istovremeno očekujući i donošenje novog Predloga Zakona o sigurnosti plovidbe, te aktivnosti su neplanirano usporene. Smatramo da ne treba zanemariti ni značaj ovog zakona jer on ustvari predstavlja osnovni upravno-pravni akt u oblasti pomorstva u koji je u potpunosti implemetiran pravni okvir Evropske Unije, što nam je potvrdio i predstavnik EU u okviru TAIEX programa. U ovoj godini se intenzivirala aktivnost na donošenju Pravilnika i formiran je radni tim koji je sastavljen od predstavnika ministarstva, Fakulteta za pomorstvo iz Kotora i trening Centra “Azalea” iz Bijele. Svi zainteresovani subjekti, prvenstveno institucije koje se bave obukom i obrazovanjem pomoraca, imali su mogućnost da daju svoje predloge i sugestije na proširenom sastanku koji je održan u drugoj polovini 2012. godine. Nažalost, moramo konstatovati da je interesovanje bilo veoma loše i da su se pozivu da se uključe u izradu Pravilnika, odazvali samo pojedinci, čija je pomoć izuzetno doprinijela kvalitetu tog akta.

Skala: Zašto Ministarstvo i u novom pravilniku daju prednost sistemu obrazovanja u odnosu na sistem obuke, propisujući da pomorci do najvećih zvanja-kapetana duge plovidbe, odnosno upravitelja stroja, ne mogu doći bez završenog fakulteta i da li je Ministarstvo pomorstva, pod uticajem takozvanog univerzitetskog lobija pa zbog toga insistira na ovom rješenju koje, po pomorcima nije dobro.

Ministarstvo: Nije tačna konstatacija da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pod uticajem tzv. “fakultetskog lobija”, niti da se prednost daje sistemu obrazovanja. Ta praksa je važila do sada, iz razloga što smo vjerovali da se na taj način doprinosi kvalitetu i prepoznatljivosti pomorskog kadra koji plovi sa ovlašćenjima koje izdaje Crna Gora. Tome u prilog ide i dugogodišnja tradicija i reputacija crnogorskih pomoraca koju su nam ostavile, između ostalog, Jugooceanija i Prekookeanska plovidba. Novim Predlogom Pravilnika predviđeno je da pomorci  zvanja zapovjednika, odnosno upravitelja, mogu steći putem fakulteta i više stručne škole, ali i srednje pomorske škole, pri čemu kao I oficir palube, odnosno II oficir mašine između ostalog ima obuku koju je završio po IMO modelu kursa 7.01, ili kursa 7.02 u ovlašćenim centrima za obuku ili kod ovlašćene pomorske visokoškolske ustanove, kao i više stručne škole u Kotoru.

Skala: Zbog čega Ministarstvo ne  ostavi pomoprcima mogućnost izbora hoće li do najvećih zvanja stizati kroz sistem obrazovanja ili sistem obuke koji je u svijetu jednako uvažen. Pomorci ne traže da oni koji postaju kapetani kroz sistem obuke time dobijaju i akademska zvanja, niti da im piše da imaju sedmi stepen stručnosti, već da se pomorcima omoguće obje varijante i da izaberu koja im više odgovara. Uostalom, nijesu državne vlasti te koje pomorskim kompanijama određuju kojeg će čovjeka unaprijediti u zapovjednika ili upravitelja i povjeriti im brod i teret čija se pojedinačna vrijednost često mjeri i stotinama miliona eura.

Kao što smo već kazali, do najviših zvanja pomorci će ubuduće moći da dođu i putem obuke i putem Fakulteta. Na taj način biće data  mogućnost pomorcima da sami izaberu koja im varijanta više odgovara.

Skala: Da li će konačno Ministarstvo pomorstva i saobraćaja  primijeniti standarde obrazovanja i obuke pomoraca kakvi se primjenjuju svuda u svijetu i prihvatiti obuku kojom se može do kapetanskog zvanja, poput vodećih svjetskih pomorskih sila?

Ministarstvo: Vjerujemo da će novim rješenjima i prilagođavanjem traženim standardima obrazovanja i obuke, pomorci koji plove sa crnogorskim ovlašćenjima i dalje biti konkurentni na tržištu radne snage.

Skala: Osjeća li Ministarstvo pomorstva i saobraćaja krivicu što se do sada ovoliko čekalo i kako će reagovati ako Crna Gora bude skinuta sa bije lice, ondnosno stavljena na crnu listu?

Ministarstvo: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i pored svih pokušaja da Pravilnik donese što ranije, u tome nije uspjelo, jer su usaglašavanja sa zainteresovanim subjektima trajala veoma dugo. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa zemljama u okruženju, i vjerujemo da probijanje određenih rokova IMO-a neće uticati na poziciju naše zemlje kada je u pitanju tzv. “bijela lista”. Pravilnik o zvanjima i ovlašenjima o osposobljenosti pomoraca već je dostavljen Sekretarijatu za zakonodavstvo, i trebalo bi da bude usvojen početkom novembra, nakon čega će biti preveden i dostavljen IMO-u.

PR Služba Ministarstva saobraćaja i pomorstva

 

Izvor  : Skala  Radio

Satelit