Aktuelnosti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Ministarstvo pomorstva i saobraćaja CG smatra da nećemo biti skinuti sa bijele liste

brod "Kotor" Crnogorske plovidbe

Ministarstvo pomorstva i saobraćaja Crne Gore bilo je u obavezi da do 1. januara ove godine Međunarodnoj pomorskoj organizaciji IMO dostavi izvještaj što je urađeno na primjeni “Manile 2010”.

Da li to otvara ozbiljnu mogućnost da se naša zemlja nađe na crnoj listi, što bi za naše pomorce imalo dalekosežne posljedice, kako smatraju u Udruženju pomorskih kapetana Crne Gore iz Kotora, jedno je od najvažnijih pitanja koja smo postavili Ministarstvu.

Dakle, zašto ništa nije urađeno da se ispune najnoviji međunarodni standardi kada je u pitanju obuka, sertifikacija pomoraca i njihovog obavljanja staža na brodu, zbog čega nam prijeti opasnost da nas Međunarodna pomorska organizacija IMO već krajem godine stavi na takozvanu crnu listu.

Od Ministarstva pomorstva i saobraćaja smo dobili odgovore koje, zajedno sa pitanjima integralno prenosimo.

Skala: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je bilo u obavezi da do 1. janura ove godine IMO-u dostavi izvještaj što je urađeno na primjeni “Manile 2010”. Zašto to nije urađeno?

Ministarstvo: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je preko Ministarstva vanjskih poslova početkom godine obavijestilo Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO) o aktivnostima koje preduzima na primjeni STCW Konvencije iz Manile.

Skala: Da li je Ministarstvo svjesno da je zbog takvog odnosa vrlo moguće da Međunarodna pomorska organizacija IMO može već krajem godine našu zemlju da stavi na takozvanu crnu listu, što bi imalo dalekosežne posljedice za naše pomorce. Što će Ministarstvo uraditi da spriječi takav moguć scenario?

Ministarstvo: Imajući u vidu to da je Ministarstvo obavijestilo IMO o aktivnostima koje se preduzimaju na transponovanju STCW Konvencije iz Manile u pravni okvir, smatramo da smo preduzeli sve aktivnosti kako Crna Gora ne bi bila skinuta sa bijele liste.

Skala: Zbog čega kod nas još nije usvojen novi pravilnik o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca, koji su druge države već usvojile nakon donošenja Manila amandmana STCW konvencije, čiji su standardi već u nacionalnim sistemima obuke pomoraca trebali da počnu da se primjenjuju od 1. jula ove godine.

Ministarstvo: Tačno je da Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nije donijelo novi Pravilnik, ali po našim saznanjima ni naši susjedi Hrvatska i Slovenija takođe nijesu usvojili pravni akt koji je usaglašen sa Manila amandmanima STCW Konvencije. Ministarstvo je započelo izradu tog Pravilnika već početkom 2012. godine, no zbog obima materije koja se obrađuje, i oprečnih mišljenja oko pravnog osnova za donošenje tog Pravilnika, istovremeno očekujući i donošenje novog Predloga Zakona o sigurnosti plovidbe, te aktivnosti su neplanirano usporene. Smatramo da ne treba zanemariti ni značaj ovog zakona jer on ustvari predstavlja osnovni upravno-pravni akt u oblasti pomorstva u koji je u potpunosti implemetiran pravni okvir Evropske Unije, što nam je potvrdio i predstavnik EU u okviru TAIEX programa. U ovoj godini se intenzivirala aktivnost na donošenju Pravilnika i formiran je radni tim koji je sastavljen od predstavnika ministarstva, Fakulteta za pomorstvo iz Kotora i trening Centra “Azalea” iz Bijele. Svi zainteresovani subjekti, prvenstveno institucije koje se bave obukom i obrazovanjem pomoraca, imali su mogućnost da daju svoje predloge i sugestije na proširenom sastanku koji je održan u drugoj polovini 2012. godine. Nažalost, moramo konstatovati da je interesovanje bilo veoma loše i da su se pozivu da se uključe u izradu Pravilnika, odazvali samo pojedinci, čija je pomoć izuzetno doprinijela kvalitetu tog akta.

Skala: Zašto Ministarstvo i u novom pravilniku daju prednost sistemu obrazovanja u odnosu na sistem obuke, propisujući da pomorci do najvećih zvanja-kapetana duge plovidbe, odnosno upravitelja stroja, ne mogu doći bez završenog fakulteta i da li je Ministarstvo pomorstva, pod uticajem takozvanog univerzitetskog lobija pa zbog toga insistira na ovom rješenju koje, po pomorcima nije dobro.

Ministarstvo: Nije tačna konstatacija da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pod uticajem tzv. “fakultetskog lobija”, niti da se prednost daje sistemu obrazovanja. Ta praksa je važila do sada, iz razloga što smo vjerovali da se na taj način doprinosi kvalitetu i prepoznatljivosti pomorskog kadra koji plovi sa ovlašćenjima koje izdaje Crna Gora. Tome u prilog ide i dugogodišnja tradicija i reputacija crnogorskih pomoraca koju su nam ostavile, između ostalog, Jugooceanija i Prekookeanska plovidba. Novim Predlogom Pravilnika predviđeno je da pomorci  zvanja zapovjednika, odnosno upravitelja, mogu steći putem fakulteta i više stručne škole, ali i srednje pomorske škole, pri čemu kao I oficir palube, odnosno II oficir mašine između ostalog ima obuku koju je završio po IMO modelu kursa 7.01, ili kursa 7.02 u ovlašćenim centrima za obuku ili kod ovlašćene pomorske visokoškolske ustanove, kao i više stručne škole u Kotoru.

Skala: Zbog čega Ministarstvo ne  ostavi pomoprcima mogućnost izbora hoće li do najvećih zvanja stizati kroz sistem obrazovanja ili sistem obuke koji je u svijetu jednako uvažen. Pomorci ne traže da oni koji postaju kapetani kroz sistem obuke time dobijaju i akademska zvanja, niti da im piše da imaju sedmi stepen stručnosti, već da se pomorcima omoguće obje varijante i da izaberu koja im više odgovara. Uostalom, nijesu državne vlasti te koje pomorskim kompanijama određuju kojeg će čovjeka unaprijediti u zapovjednika ili upravitelja i povjeriti im brod i teret čija se pojedinačna vrijednost često mjeri i stotinama miliona eura.

Kao što smo već kazali, do najviših zvanja pomorci će ubuduće moći da dođu i putem obuke i putem Fakulteta. Na taj način biće data  mogućnost pomorcima da sami izaberu koja im varijanta više odgovara.

Skala: Da li će konačno Ministarstvo pomorstva i saobraćaja  primijeniti standarde obrazovanja i obuke pomoraca kakvi se primjenjuju svuda u svijetu i prihvatiti obuku kojom se može do kapetanskog zvanja, poput vodećih svjetskih pomorskih sila?

Ministarstvo: Vjerujemo da će novim rješenjima i prilagođavanjem traženim standardima obrazovanja i obuke, pomorci koji plove sa crnogorskim ovlašćenjima i dalje biti konkurentni na tržištu radne snage.

Skala: Osjeća li Ministarstvo pomorstva i saobraćaja krivicu što se do sada ovoliko čekalo i kako će reagovati ako Crna Gora bude skinuta sa bije lice, ondnosno stavljena na crnu listu?

Ministarstvo: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i pored svih pokušaja da Pravilnik donese što ranije, u tome nije uspjelo, jer su usaglašavanja sa zainteresovanim subjektima trajala veoma dugo. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa zemljama u okruženju, i vjerujemo da probijanje određenih rokova IMO-a neće uticati na poziciju naše zemlje kada je u pitanju tzv. “bijela lista”. Pravilnik o zvanjima i ovlašenjima o osposobljenosti pomoraca već je dostavljen Sekretarijatu za zakonodavstvo, i trebalo bi da bude usvojen početkom novembra, nakon čega će biti preveden i dostavljen IMO-u.

PR Služba Ministarstva saobraćaja i pomorstva

 

Izvor  : Skala  Radio

Von: Cindy Edwards [mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]
Gesendet: Donnerstag, 10. Oktober 2013 15:36
Betreff: Attestation templates for certification in Security Awareness or Designated Security Duties

Dear Client,

We have many companies that are saying they have existing personnel on ships without the ability to send them to formal training for security awareness or designated security duties.

The transitional provisions (which is only available between now and Dec 31, 2013) allow for sea time qualification for security awareness or designated security duties if they have qualifying six months of seatime in the last three years. So our SQC's (that are now up and available on SEA System) are aimed to help the seafarers that have the sea time get certificated prior to the mandatory need for certification on 01 Jan 2014.

Below are the attestation templates companies can use to get either the awareness certification or the designated security duties certification. It is good for five years or as long as the current SIRB they have is active. The cost is $30 dollars.

You would upload the properly filled in attestation template as a supporting document in SEA System the same way you request other SQC's.

Select the appropriate template below and provide the details needed and upload it to SEA System as a supporting document.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

For those with security awareness responsibilities:

As per Regulation VI/6 all seafarers shall receive security-related familiarization and security awareness training or instruction in accordance with section A-VI/6 paragraphs 1 to 4 of the STCW Code. We confirm that they are aware of paragraphs 1 to 4 and they meet the appropriate standard of competence specified therein. They have received the appropriate training or instruction in security awareness as set out in table A-VI/6-1, and they are capable of demonstrating the competence to undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of table A-VI/6-1 in accordance with the methods for demonstrating competence and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of that table.

The following seafarer,_______________________ who holds the position of __________________ and Liberian FIN No. _________ has security awareness responsibilities. He/She has approved seagoing service as shipboard personnel, for a period of at least six months in total during the preceding three years and we seek to gain the Liberian special qualification for security awareness.

Issued by the Shipowner/Representative of the Shipowner:

Date of Issue:

Signed by the company representative

Title of the company representative

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

For those with designated security duties:

As per Regulation VI/6 all seafarers with designated security duties shall meet the standard of competence specified in section A-VI/6 paragraphs 6 to 8 of the STCW Code. We confirm that they are aware of paragraphs 6 to 8 and they are capable of demonstrating the competence to undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of table A-VI/6-2, in accordance with the methods for demonstrating competence and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of that table.

The following seafarer,_______________________ who holds the position of __________________ and Liberian FIN No. _________ has designated security duties. He/She has approved seagoing service as shipboard personnel, for a period of at least six months in total during the preceding three years and we seek to gain the Liberian special qualification for designated security duties.

Issued by the Shipowner/Representative of the Shipowner:

Date of Issue:

Signed by the company representative

Title of the company representative

Should you have any questions please don't hesitate to contact us.

Capt David Muir

Senior VP, Seafarer Certification and Documentation.

LISCR,LLC

UPKCG upozorava da naša administracija opet kasni u praćenju najnovijih međunarodnih standarda

Pomorci lako mogu da dospiju na crnu listu Uvecaj!

U UPKCG nemaju ništa protiv sistema obrazovanja, ali imaju "kada je u pitanju univerzitetski lobi" (Foto: Drago Krivokapić)

Iz Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore iz Kotora upozorili su Ministarstvo pomorstva i saobraćaja i sve naše pomorce da, zbog indolentnosti države u ispunjavanju najnovijih, takozvanih Manila amandmana na međunarodnu STCW konvenciju, prijeti opasnost da Međunarodna pomorska organizacija IMO već krajem godine Crnu Goru stavi na takozvanu crnu listu država koje ne ispunjavaju najnovije međunarodne standarde kada je u pitanju obuka, sertifikacija pomoraca i njihovo obavljanje straže na brodu.

„Kao država smo u značajnom zaostatku u primjeni Manila amandmana iz 2010. na STCW konvenciju. Naše Ministarstvo pomorstva je trebalo do 1. januara ove godine da IMO-u dostavi izvještaj šta je uradilo na primjeni ’Manile 2010’, a oni to još nijesu učinili. Na osnovu svih tih izvještaja koje dostavljaju države članice, IMO već radi na izradi takozvane bijele liste, na kojoj će se krajem ove godine naći zemlje koje ispunjavaju standarde.

Centralno je, dakle, za nas pomorce, pitanje da li ćemo se mi naći na toj bijeloj, ili na crnoj listi, što bi za nas imalo izuzetno teške posljedice“, kazao je za „Vijesti“ član UO Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore, kapetan Janko Milutin.

On je istakao da je kod nas još u postupku donošenja novi pravilnik o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca, koji su druge države već usvojile nakon donošenja Manila amandmana STCW konvencije, čiji su standardi već u nacionalnim sistemima obuke pomoraca trebali da počnu da se primjenjuju od 1. jula ove godine.

“Mi smo o novom pravilniku trebali da raspravljamo još 2011. godine, a ne sada, pa vidite u kolikom smo zaostatku. Stoga apelujem na sve pomorce i na odgovorne ljude da se osvijeste i shvate da smo u debelom zaostatku i da nam je ovo goruće životno pitanje“, naglasio je kapetan Milutin.

Ministarstvo pomorstva i saobraćaja u završnoj je fazi donošenja novog pravilnika o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca koji, po mišljenju struke, opet nije dovoljno usklađen sa najnovijim izmjenama STCW konvencije i načinom na koji se u svijetu obrazuju, odnosno obučavaju pomorci. Naše državne vlasti opet i u novom pravilniku daju prednost sistemu obrazovanja u odnosu na sistem obuke, propisujući da pomorci do najvećih zvanja-kapetana duge plovidbe, odnosno upravitelja stroja, ne mogu doći bez završenog fakulteta.

„Ministarstvo pomorstva, opet pod uticajem tog takozvanog univerzitetskog lobija, insistira na ovom rješenju koje, po nama, nije dobro. Tražimo da se pomorcima ostavi mogućnost izbora hoće li do najvećih zvanja stizati kroz sistem obrazovanja ili sistem obuke koji je u svijetu jednako uvažen. Ne tražimo da ljudi koji postaju kapetani kroz sistem obuke time dobijaju i akademska zvanja, niti da im piše da imaju sedmi stepen stručnosti, već da se pomorcima omoguće obje varijante i da izaberu koja im više odgovara. Uostalom, nijesu državne vlasti te koje pomorskim kompanijama određuju kojeg će čovjeka unaprijediti u zapovjednika ili upravitelja i povjeriti im brod i teret čija se pojedinačna vrijednost često mjeri i stotinama miliona eura“, istakao je kapetan Milutin.

On je dodao da UPKCG “nipošto nije protiv sistema obrazovanja ili fakulteta“.  U najpomorskijoj zemlji svijeta, Velikoj Britaniji, pomorac može kroz sistem obuke da napreduje od, na primjer, kormilara, do zvanja zapovjednika broda

„Izričito smo, međutim, protiv univerzitetskog lobija koji kreira sve ove pravilnike i utiče na njihovo donošenje. To smo iznijeli i na nedavnom okruglom stolu o nacrtu novog pravilnika o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca i za takve naše stavove dobili smo podršku Sindikata pomoraca Crne Gore, najveće agencije za ukrcaj pomoraca iz Beograda, najveće agenije za ukrcaj pomoraca iz Herceg Novog, kao i grupe od 500 naših pomoraca koji su već u problemu sa završenim kursevima“, kazao je kapetan Milutin.

On je rekao da UPKCG i svi koji su ih podržali traže da se i u Crnoj Gori primijene standardi obrazovanja i obuke pomoraca kakvi se primjenjuju svuda u svijetu.

U najpomorskijoj zemlji svijeta, Velikoj Britaniji, pomorac može kroz sistem obuke da napreduje od, na primjer, kormilara, do zvanja zapovjednika broda. Takav pristup u Crnoj Gori bi, dodao je Milutin, doveo i do povećanja konkurencije, a samim tim i kvaliteta stručnosti pomoraca. Država i „univerzitetski lobi“, po mišljenju Milutina, moraju da shvate da su pomorske kompanije te koje određuju kriterijume i biraju koga će od svojih pomoraca, sa ili bez diplome fakulteta, staviti za zapovjednika ili upravitelja stroja na svojim brodovima.

Država ne priznaje obuku

Komentarišući slučaj više od 500 naših pomoraca koji su svojevremeno u trening centru Fakulteta za pomorstvo u Kotoru završili obuku za kapetane duge plovidbe i upravitelje stroja po IMO modelu kurseva 7.01 i 7.02, a da im država sada ne priznaje da su se time kvalifikovali za ta zvanja, kapetan Milutin je kazao da je to „neshvatljivo“.

„Vidjećemo kako će se to završiti. Mi u UPKCG smo, naravno, na strani pomoraca, jer su i neki ljudi koji su tada vodili taj trening centar potvrdili da su ovi pomorci završili traženu teorijsku obuku i da je potrebno samo da imaju adekvatan plovidbeni staž, što su, u međuvremenu, ispunili. U kontaktu sa agencijama za zapošljavanje pomoraca smo saznali da jedva čekaju taj kadar i da su ti pomorci većinom kod kompanija za koje plove na listama za unapređenje za kapetane i upravitelje. Neshvatljivo je da im država sada stvara probleme i da se ne prepoznaje taj interes naših pomoraca“, kazao je Milutin.

Pomorci koji su sada „blokirani“ od državne administracije bi, po stavovima nekih od univerziteskih profesora, trebalo da odslušaju još po nekoliko stotina časova predavanja na Fakultetu za pomorstvo, iako su u trening centru tog istog fakulteta, plativši mu oko milion i po eura za obuku, sa uspjehom prošli i završili međunarodno priznate IMO modele kurseva 7.01 i 7.02 za zapovjednike i upravitelje.

 

Izvor : "Vijesti"

Fajl mozete preuzeti ovdje.

Naše Udružene je pozvano da uzme učešća na okruglom stolu pod nazivom " Razmatranje Predloga pravilnika o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca" koje će se održati sutra, 6.9.2013 u Podgorici u organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore. Naši predstavnici učestvovati će na ovom skupu.

Satelit