Vijesti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Obavještavamo članove da su kalendari za 2018. izradjeni i da se mogu preuzeti u agenciju Normonte, Peluzica b.b. u Kotoru. Na kalendaru je fotografija autora Klaudia Katelana sa motivom kotorske rive uz koju je vezan putnički brod.

Kotor, 22.12.2017.

Satelit