Vijesti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Udruženje pomorskih kapetana Crne Gore, u saradnji sa Bokeljskom mornaricom organizuje predavanje pod naslovom:

„Zakonski i institutionalni uslovi neophodni da bi se domaći investitori podstakli da investiraju u domaću privredu, sa osvrtom na crowedfunding"

Cilj predavanja je ukazati:

- da se povjerenje domaćih investitora dobija ako oni vjeruju da su zakoni dobri i jasno napisani;

- da domaći investitori znaju da institucije funkcionišu na osnovu dobrih zakona i u težnji za opštim društvenim interesom; i

- da se zakonski i institucionalni okvir ne odnosi samo na državne i lokalne organe uprave već i na sudski sistem, bankarski sistem, notare, advokate, itd.

Predavač je prof. dr. Ivo Paparela.

Datum i satnica predavanja: 31.01.2018. od 10:00 do 12:00.

Mjesto predavanja: Dom Bokeljske mornarice, Pjaca od kina, Stari grad, Kotor.

Pozivanju se naši članovi, ostali pomorci i zainteresovani građani da prisustvuju predavanju.

Upravni odbor

Kotor, 29.01.2018.

Satelit