Vijesti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Obavještavamo članove, pomorce i širu pomorsku i ostalu javnost da će se 4. maja u Kotoru, u organizaciji Konfederacije udruženja pomorskih kapetana zemalja Evropske unije i Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore, održati 23. godišnja skupština ove strukovne asocijacije.
Konfederacije udruženja pomorskih kapetana zemalja Evropske unije (CESMA) je osnovana 1995. i predstavlja 15 udruženja pomorskih kapetana iz 12 zemalja EU kao i pridruženih članica EU, uključujući i Crnu Goru (2011).


Cilj ove strukovne organiyacije je predstavljanje interesa svojih članica u Komisiji EU odnosno parlamentu EU a koji se odnose na pomorsku sigurnost, zaštitu morske okoline i obrazovanje i obuku pomoraca.
CESMA je učestvovala u raznim programima Komisije EU kao što su METNET,EMRF, MARNIS i SAGMAS a sada je uključena u program Quality Shipping Industry Charter i u Planning Group od strane EU Maritime Industries Forum. (Framework Program no. 6)
Pored proučavanja i upoznavanja sa problemima pomorske industrije EU, CESMA takođe daje konsultantske usluge i svjete.

 

Ciljevi ove 23. godišnje skupštine CESMA su:

 

- da se donesu rezolucije, koje će biti upućene tijelima EU koji pripremaju i donose pomorsku zakonsku regulativu, a koje se odnosi na unapređenje života i rada Zapovjednika i pomoraca na brodu, unaprijeđenje pomorske sigurnosti i poboljšanje zaštite morske sredine,

 

- da informiše javnost zemalja EU odnosno članica CESMA o problemima u pomorskoj industriji,


- da zadrži i razvija najveća pomorska znanja i iskustva u Evropi,

 

- da se promoviše potrebu istraživanja u pomorstvu i saradnje sa drugim Evropskim institucijama i organizacijama,

 

- da promoviše pomorsku tradiciju i kulturno istorijske spomenike Boke Kotorske i Crne Gore, i

- da promoviše potencijale kongresnog turizma Kotora.

 

19.04.2018.

 

Satelit