Vijesti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Obavještavamo članove i ostale pomorce da smo u dogovoru sa Montenegro Business Aliance i Unijom pomoraca, na našu incijativu, imali zajedničke sastanke sa predstavnicima Min. zdravlja i Min. vanjskih poslova.

                        

Predlozi ka Min. zdravlja su se odnosili na:

1. Važnost saradnje između Min. saobraćaja i pomorstva i Min. zdravlja po pitanju pomoraca.      

2. Odobrene zdravstvene ustanove i Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca.

3. Priznavanje odobrenih zdravstvenih ustanova i Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca, od strane pomorskih administracija zemalja koje ih ne priznaju (Velika Britanija, Norveška, Holandija…).

4. Međunarodna uvjerenja o vakcinisanju pomoraca (“Žuta knjižica”) uklj. i vakcinu za Žutu groznicu.

Predlozi ka Min. vanjskih poslova su se odnosila na:

1. Prepoznavanje potreba i interesa pomoraca za što lakšim i bržim dobijanjem tranzitnih viza.

2. US C1D vizu, odnosno na produženje važnosti sa 3 na 10 god.

2. Olakšavanje viznog režima za ukrcaj naših pomoraca kod pojedinih zemalja.

U očekivanju smo da od navedenih nadležnih institucija dobijemo odgovore odnosno konkretne rezultate. O tome ćemo Vas držati obaviještenim.

Upravni odbor

Kotor, 26.11.2018.

Satelit