Vijesti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Obavjestavamo sve clanove i ostale pomorce koji su zainteresovani za predavanje  Simulator Time vs Seatime”, koje je odrzao Capt. B. Baert, KBZ, Belgium, tokom nedavne skupstine CESMA, da prezentaciju (pdf) mogu dobiti na zahtjev. Zahtjev treba biti upucen putem e-maila ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ili pozivom na nas kontakt telefon (032) 304 672.

16.5.18.

zsftgjtsiydulouf;lgfi

PETAK 4. MAJ 2018

09:00 - 09:30 Registracije učesnika (Hotel Cattaro)

09:30 – 10:00 Otvaranje, svečani dio – podjela zahvalnica

10:00 - 12:30 Seminar:

1. Primjena zakonske regulative EU u zaštiti morske okoline u Bokokotorskom zalivu.
- g-đa Ranka Vukasović Botica (Mardesign).

2. Simulator vs. praksa - Kap. B. Baert, Generalni sekretar belgijske kraljevske pomorske akademije, i

3. Buduća pomorska zakonska regulative EU – Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) – g-din.Mr. Markku Mylly, Izvršni direktor.

12.30 - 13.30 ručak (za sve prisutne)

13.30 - 16.30 Godišnja generalna skupština (samo za članove udruženja)

16.30 – 17.00 Ukrcaj na izletnički brod (za sve učesnike i goste)

17.00 - 20.00 Izlet po Kotorskom i Risanskom zalivu sa posjetom ostrvu Gospa od Škrpjela.

GENRALNI SPONZOR
MSC Mediterranean Shipping Company

ZLATNI SPONZOR:
Luštica Bay

SPONZORI:

Barska plovidba
CKB Banka
Crnogorska plovidba
Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore
Villa Miramare
NorMonte
Boka Adriatic
Sikimic Marine Services
Opština Kotor
Azalea Training Cen
Hipotekarna banka
Paris-Kotor ... Le Coche D'Eau
GPS / Jotun
MonteCrew

MEDIJSKA PODRŠKA
Radio Kotor
Boka News

POŠTOVANE KOLEGE,
VJEROVATNO VAM JE POZNATO DA JE NAŠE UDRUŽENJE ORGANIZATOR 23. GODIŠNJE SKUPŠTINE KONFEDERACIJE UDRUŽENJA POMORSKIH KAPETANA ZEMALJA EVROPSKE UNIJE (CESMA). IZVRŠNI ODBOR ĆE ZASIJEDATI U KOTORU U DOMU BOKELJSKE MORNARICE 3. MAJA OVE GODINE A 4. MAJA ĆE U HOTELU CATTARO BITI ODRŽANA SKUPŠTINA.
SKUPŠTINI ĆE PRISUSTVOVATI PREDSTAVNICI SVIH EVROPSKIH UDRUŽENJA, I ŠTO JE PO PRVI PUT, ISTOJ ĆE PRISUSTVOVATI IZVRŠNI DIREKTOR EVROPSKE AGENCIJE ZA POMORSKU SIGURNOST (EMSA).
SVEČANOM DIJELU GODIŠNJE SKUPŠTINE, 4.MAJA SA POČETKOM U 0900 SATI, PRISUSTVOVATI ĆE I BROJNE ZVANICE. NAKON SVEČANOG DIJELA NASTAVITI ĆE SE SA RADNIM DIJELOM SKUPŠTINE KOJOM PRILIKOM SU PREDVIĐENA I TRI INTERESANTNA PREDAVANJA, A TEME SE ODNOSE NA POMORSKU SIGURNOST I SPREČAVANJE ZAGAĐENJA ZALIVA BOKE OD STRANE PUTNIČKIH I DRUGIH PLOVNIH OBJEKATA. TAKOĐE, IZVRŠNI DIR. EMSA GOSP. MARKKU MYLLY ĆE NAS UPOZNATI SA PLANIRANIM POMORSKIM ZAKONIMA EU KOJI SU U PRIPREMI.
U POPODNEVNOM DIJELI U JE PREDVIĐENA DISKUSIJA ČLANOVA CESMA I DONOŠENJE REZOLUCIJA.
PO ZAVRŠETKU GODIŠNJE SKUPŠTINE ORGANIZOVANA JE VOŽNJA ZALIVOM I VEČERA NA BRODU „VODENA KOČIJA"
OVOM PRILIKOM POZIVAMO SVE ČLANOVE NAŠEG UDRUŽENJA DA PRISUSTVUJU RADNOM DIJELU GODIŠNJE SKUPŠTINE I DA SE, PO ZAVRŠETKU ISTE, PRIDRUŽE IZLETU ZALIVOM I SVEČANOJ VEČERI.
FINANCIJSKU KONSTRUKCIJU ODRŽAVANJA GODIŠNJE SKUPŠTINE NIJE BILO MOGUĆE OSTVARITI BEZ POMOĆI JEDNOG DIJELA SPONZORA. TAKOĐE, I DIO NAŠEG ČLANSTVA JE IZRAZIO ŽELJU ZA IZVJESNIM NOVČANIM PRILOGOM. ZATO, POZIVANO SVE ČLANOVE, KOJI SU U MOGUĆNOSTIMA DA DAJU SVOJ SKROMNI DOPRINOS TO URADE UPLATOM NA NAŠ ŽIRO RAČUN:

UDRUŽENJE POMORSKIH KAPETANA CRNE GORE
ŽIRO RAČUN: 520-360700-10

UNAPRIJED VAM SE ZAHVALJUJEMO .
U NADI PRIJATNOG DRUŽENJA SVE VAS SRDAČNO POZDRAVLJAMO.

 

UPRAVNI ODBOR
20.04.2018.

Obavještavamo članove, pomorce i širu pomorsku i ostalu javnost da će se 4. maja u Kotoru, u organizaciji Konfederacije udruženja pomorskih kapetana zemalja Evropske unije i Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore, održati 23. godišnja skupština ove strukovne asocijacije.
Konfederacije udruženja pomorskih kapetana zemalja Evropske unije (CESMA) je osnovana 1995. i predstavlja 15 udruženja pomorskih kapetana iz 12 zemalja EU kao i pridruženih članica EU, uključujući i Crnu Goru (2011).


Cilj ove strukovne organiyacije je predstavljanje interesa svojih članica u Komisiji EU odnosno parlamentu EU a koji se odnose na pomorsku sigurnost, zaštitu morske okoline i obrazovanje i obuku pomoraca.
CESMA je učestvovala u raznim programima Komisije EU kao što su METNET,EMRF, MARNIS i SAGMAS a sada je uključena u program Quality Shipping Industry Charter i u Planning Group od strane EU Maritime Industries Forum. (Framework Program no. 6)
Pored proučavanja i upoznavanja sa problemima pomorske industrije EU, CESMA takođe daje konsultantske usluge i svjete.

 

Ciljevi ove 23. godišnje skupštine CESMA su:

 

- da se donesu rezolucije, koje će biti upućene tijelima EU koji pripremaju i donose pomorsku zakonsku regulativu, a koje se odnosi na unapređenje života i rada Zapovjednika i pomoraca na brodu, unaprijeđenje pomorske sigurnosti i poboljšanje zaštite morske sredine,

 

- da informiše javnost zemalja EU odnosno članica CESMA o problemima u pomorskoj industriji,


- da zadrži i razvija najveća pomorska znanja i iskustva u Evropi,

 

- da se promoviše potrebu istraživanja u pomorstvu i saradnje sa drugim Evropskim institucijama i organizacijama,

 

- da promoviše pomorsku tradiciju i kulturno istorijske spomenike Boke Kotorske i Crne Gore, i

- da promoviše potencijale kongresnog turizma Kotora.

 

19.04.2018.

 

Satelit