Vijesti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

U prostorijama Montenegro Biznis Alijanse održana je 22.03.2018. godine, konstitutivna sjednica Odbora MBA za pomorstvo. Pored predstavnika MBA članovi Odbora su predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Unije pomoraca, Udruženja pomorskih kapetana, Nimonta, Barske plovidbe, Interloga, a biće proširen sa još nekoliko predstavnika privrede iz ovog sektora. Na sastanku su izneseni brojni problemi koje imaju kako pomorci, tako i privrednici ovog sektora.

Odbor MBA za pomorstvo je na današnjoj sjednici definisao svoje prve aktivnosti na planu stvaranja što podsticajnijih uslova za funkcionisanje ovog sektora koje se odnose na zakonsku regulativu koju treba što više prilagoditi njegovim potrebama.

Odluku o formiranju ovog sektora MBA je donijela zbog njegove važnosti za razvoj naše ukupne ekonomije. Naravno na takvu odluku MBA je, prije svega, upućivalo to što se u ovom sektoru može razvijati biznis, jer je Crna Gora Mediteranska država sa jednom od najljepših obala ne samo na Mediteranu.

Na sastanku su istaknuta očekivanja da će se sa resornim ministarstvom odvijati intenzivna saradnja u cilju donošenja što kvalitetnijih rješenja za ovaj sektor i njegovo unapređenje.

Za predsjednika Odbora MBA za pomorstvo je izabran Milan Dragić, menadžer ove poslovne asocijacije.

http://www.visit-mba.me

23.03.18.

Udruženje pomorskih kapetana Crne Gore, u saradnji sa Bokeljskom mornaricom organizuje predavanje pod naslovom:

„Zakonski i institutionalni uslovi neophodni da bi se domaći investitori podstakli da investiraju u domaću privredu, sa osvrtom na crowedfunding"

Cilj predavanja je ukazati:

- da se povjerenje domaćih investitora dobija ako oni vjeruju da su zakoni dobri i jasno napisani;

- da domaći investitori znaju da institucije funkcionišu na osnovu dobrih zakona i u težnji za opštim društvenim interesom; i

- da se zakonski i institucionalni okvir ne odnosi samo na državne i lokalne organe uprave već i na sudski sistem, bankarski sistem, notare, advokate, itd.

Predavač je prof. dr. Ivo Paparela.

Datum i satnica predavanja: 31.01.2018. od 10:00 do 12:00.

Mjesto predavanja: Dom Bokeljske mornarice, Pjaca od kina, Stari grad, Kotor.

Pozivanju se naši članovi, ostali pomorci i zainteresovani građani da prisustvuju predavanju.

Upravni odbor

Kotor, 29.01.2018.

Našim članovima i svim pomorcima zelimo sretne i vesele nastupajuce praznike kao i puno srece, zdravlja i uspjeha u Novoj godinin.

24.12.2017.

Podsjećamo sve članove koji nijesu izmirili svoje obaveze za članarinu da iste mogu da uplate na sledeći račun:

Udruženje pomorskih kapetana Crne Gore
Hipotekarna banka AD
Br. računa: 520-360700-10

Kotor, 22.12.2017.

Obavještavamo članove da su kalendari za 2018. izradjeni i da se mogu preuzeti u agenciju Normonte, Peluzica b.b. u Kotoru. Na kalendaru je fotografija autora Klaudia Katelana sa motivom kotorske rive uz koju je vezan putnički brod.

Kotor, 22.12.2017.

Satelit