Vijesti
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

SeaMonte Ltd je prvi privatni brodar sa sjedistem u Crnoj Gori, koji je prilagodio svoje poslavanje u skladu sa medjunarodnim zahtjevima - ISM kodeksom.
Ovo je potvrdjeno od strane Hrvatskog registra brodova, ciji su predstavnicu proteklih dana u ime zastave St Vincent and Grenadines, obavljali audit u pomenutoj kompaniji. Kao rezultat provjere izdat je Document of Complancy.
Ovim se otvaraju mogucnosti da i ostali potencijalni brodovlasnici mogu koristiti usluge ovog, za sada jedinog privatnog brodara.

Satelit